suomen kyselytutkimus logo

Muutoksia pika 300-, 500- ja 1000-haastattelupalveluihin

Edullisten pika 300-, 500- ja 1000-kuluttajatutkimuspalveluiden aluerajauskriteerit laajenevat. Kuntarajauksen sijaan haastatteluita voidaan toteuttaa nyt myös postinumerotasoisina. Pika 300-, 500- ja 1000-palvelu on tarkoitettu nopeiden ja yksinkertaisten mielipidetutkimusten suorittamiseen tilanteissa, jossa yhden puhelinhaastattelun keskimääräinen pituus on enintään: 30 sekuntia, 2 minuuttia tai 5 minuuttia. Pikatutkimuspalveluiden osalta poiminta suoritetaan aina satunnaisotannalla ja kohderyhmän ikärajaus on 15-79- tai 18-79-vuotta.

Pika 300-, 500- ja 1000-kuluttajatutkimuspalvelut ovat osa Suomen Kyselytutkimus Oy:n laajoja puhelinhaastattelupalveluita.