suomen kyselytutkimus logo

Asiakastutkimukset

Asiakastutkimuksissa tarkastellaan tyypillisesti mm. asiakastyytyväisyyteen ja suositteluun, asiakkaiden mieltymyksiin, ostopäätöksiin sekä yrityksen tai organisaation kykyyn sopeutua erilaisiin asiakastarpeisiin liittyviä tekijöitä. Asiakastutkimukset toimivat keskeisenä mittarina oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä, mutta myös erinomaisena käyntikorttina asiakaskokemuslähtöisestä välittämisestä.

Käytettävät tutkimusmenetelmät ja niiden laajuus riippuvat aina omista tarpeista ja tavoitteista. Kysymyssuunnittelua voidaan kuitenkin helpottaa hyödyntämällä kattavaa ja muokattavissa olevaa kysymyspankkiamme. Mikäli käytössä on omat ja hyväksi havaitut tutkimuskysymykset, voidaan niitä tietysti käyttää. Tarvittaessa konsultoimme myös valmiit kysymykset.

Perusraportointimallimme on rakennettu siten, että tulosten hyödyntäminen on tehty mahdollisimman helpoksi mm. graafisten kuvaajien ja tunnuslukujen sekä sanallisen yhteenvedon avulla. Raportointimallimme tarjoaa helpot eväät myös tulosten suoraan jatkokäyttöön, esimerkiksi erilaisissa sisäisissä ja ulkoisissa tiedotteissa.

Suosittelemme asiakastutkimusten uusimista säännöllisin määräajoin, jolloin tulosten avulla voidaan tarkastella asiakaskokemuksessa ja asiakassuhteissa tapahtuvaa pitkän aikavälin kehitystä sekä varmistua siitä, että toiminnan kehityssuunta pidetään oikeana.

Muutamia asiakastutkimusten esiin nostamia asioita

- Tulevatko asiakkaiden tarpeet tyydytettyä ja jos eivät, niin miksi eivät?
- Olisivatko asiakkaat valmiita suosittelemaan yritystä ja sen tuotteita tai palveluita muille?
- Vastaavatko asiakkaiden etukäteisodotukset saatuja kokemuksia?
- Onko palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu onnistunut?
- Mitkä tekijät vaikuttavat asiakassuhteisiin ja ostopäätöksiin?
- Palaavatko asiakkaat uudelleen?
- Mikä on oma asema keskeisiin kilpailijoihin nähden?

Suomen Kyselytutkimus Oy:llä on vahva osaaminen erilaisten asiakastutkimusten yhteyteen rakennettujen mittausmenetelmien hyödyntäjänä ja kehittäjänä.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.