suomen kyselytutkimus logo

Kuntalaistutkimukset

Kuntalaistutkimukset (asukastutkimukset) toimivat päätöksenteon tukena ja niiden avulla voidaan parantaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon selvittämällä erilaisia mielipiteitä, tarpeita ja kehittämisehdotuksia, esimerkiksi kunnan järjestämistä palveluista objektiivisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tutkimukset voidaan suorittaa joko kertaluonteisena tai tietyin määräajoin, jolloin havainnoidaan myös mielipiteissä tapahtuvaa pitkän aikavälin muutosta.

Olemme erikoistuneet tutkimusten suorittamiseen aina kysymystenasettelusta lopulliseen raportointiin, mutta tarvittaessa toteutamme myös pelkkiä tiedonkeruita tai asiakkaan itse keräämien aineistojen analysointeja. Suomen Kyselytutkimus Oy:llä on vankka kokemus erilaisten kuntasektorin kuluttajatutkimusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja toimimisesta tutkimuskonsulttina.

Kuntalaistutkimusten osalta tiedonkeruumenetelminämme toimivat sekä puhelinhaastattelut että sähköinen vastaajapaneeli. Puhelinhaastattelututkimusten osalta käytössämme on oma 15 suomalaisen puhelinhaastattelijan reservi.

Tyypillisiä kuntasektorin kuluttajatutkimuksia edustavat mm.

  • Kuntien palvelutasoa mittaavat tutkimukset.
  • Kuntien viestintää mittaavat tutkimukset.
  • Kuntien imagoa mittaavat tutkimukset.
  • Kuntien asukastyytyväisyyttä mittaavat tutkimukset.
  • Kuntaliitosselvityksiä tukevat mielipidetutkimukset ml. kuntaliitosten seurantatutkimukset.
  • Muuttoliiketutkimukset.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.