suomen kyselytutkimus logo

Markkinatutkimukset

Suomen Kyselytutkimus Oy:n markkinatutkimuspalveluiden avulla pyritään ymmärtämään markkinoita ja siellä tapahtuvia muutoksia. Markkinatutkimuspalveluita käytetään useimmiten päätöksenteon luotettavuuden parantamiseksi mm. rajaamalla uusia potentiaalisia markkinamahdollisuuksia. Markkinatutkimuspalveluidemme kautta voidaan siten tehostaa päätöksentekoprosessia ja minimoida erilaisia riskejä.

Osana yrityksen kehittämisstrategiaa tai uuden tuotteen (palvelun) lanseeraamista, on markkinatutkimus välttämätön toimenpide oikeiden suuntaviivojen selvittämiseksi. Ilman tutkimustietoa toiminta tapahtuu päämäärättömästi ja usein myös erittäin kalliilla kustannuksilla. Suomen Kyselytutkimus Oy:n markkinatutkimuspalveluiden tarkoituksena on tuottaa yksityiskohtaista tutkimustietoa ajankohtaisista markkinoista strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Markkinatutkimuspalvelumme voidaan toteuttaa joko puhelinhaastattelututkimuksina, sähköisinä e-lomaketutkimuksina, sähköpostikyselyinä, paperilomaketutkimuksina tai näiden erilaisilla yhdistelmillä. Itse tutkimus voidaan kohdentaa erittäin tarkasti koskemaan esimerkiksi tiettyä kaupunkia, ikäryhmää, sukupuolta, tietyn tulotason tai asumismuodon omaavia tai tiettyä yritystoimialaa tai tiettyä yrityspäättäjäryhmää.

Toimitpa sitten kuluttajakaupan (B2C) tai yritysten välisen kaupan (B2B) parissa, on markkinatutkimuspalvelumme juuri oikea vaihtoehto sinulle, joka etsit ajankohtaista tietoa markkinoista ja potentiaalisista markkinamahdollisuuksista.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.