suomen kyselytutkimus logo

Yrityskuvatutkimukset

Tutkimuksilla kartoitetaan tyypillisesti yrityksen tai tuotteen saavuttamaa mielikuvaa ja tunnettuutta erilaisten sidosryhmien (esimerkiksi nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat) keskuudessa erilaisilla markkinoilla. Tutkimuksen kautta vastaajia pyydetään lisäksi vertaamaan luomaansa mielikuvaa muihin vastaavilla markkinoilla toimiviin tuotteisiin tai yrityksiin.

Vastauksia saadaan mm. kysymyksiin:

- Tunnetaanko tuote tai yritys markkinoilla?
- Mikä on mielikuva yrityksestä markkinoilla, entä miten yritys erottuu kilpailijoistaan?
- Mikä on mielikuva tuotteiden tai palvelujen laadusta, hinnasta tai erilaisista ominaisuuksista?
- Mitkä ovat yrityksen tai tuotteen (palvelun) heikkoudet, entäpä vahvuudet?
- Tuotteen tai palvelun valintaan vaikuttavat tekijät ja oikea hintamielikuva?
- Sidosryhmien mielikuvat ja odotukset esim. henkilökunnan ammattitaidosta?

Onnistunut ja tunnettu imago on kilpailukyvyltään aina vahva. Hyvin toteutetun tutkimuksen avulla on mahdollista löytää ja kehittää osa-alueita, joilla positiivinen erottautuminen kilpailijoista on vahvempaa.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.