suomen kyselytutkimus logo

Olemme toteuttaneet vuosien aikana tutkimuksia ja tiedonkeruita mm. seuraaville toimijoille.

Stora Enso
Lemminkäinen
Alma Media
Nomentia (ex. Analyste)
Becton Dickinson
Digia
Urbaser
Kustannus Oy Duodecim
Suomen Kuntaliitto
Metsähallitus
Vanhustyön keskusliitto
Liikenneturva
Useita ministeriöitä mm. sisäministeriö, ulkoministeriö, opetusministeriö
Yliopistoja mm. Helsinki, Tampere, Turku
Kymmeniä kuntia

Asiakaskuntamme koko vaihtelee pienyrityksistä monikansallisiin pörssiyhtiöihin.      

 

 

 

 

 

 


+ Kymmeniä kuntia sekä lukuisia muita yrityksiä ja yhteisöjä.