suomen kyselytutkimus logo

Kuluttajatutkimukset

Toteutamme kuluttajatutkimuksia (n=100-5000) sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Kuluttajatutkimusten tiedonkeruumenetelminä toimivat puhelinhaastattelut sekä lomaketiedonkeruut ja asiakkaiden omien kohderekisterien osalta myös sähköiset menetelmät (e-lomake). Puhelinhaastattelututkimusten osalta käytössämme on oma, noin 15 suomalaisen puhelinhaastattelijan reservi.

Kohdeperusjoukon rajauskriteereinä voidaan käyttää mm. vastaajan ikää, sukupuolta, asuinaluetta (lukuisilla eri tasoilla), äidinkieltä, koulutusta, asumismuotoa, ammattia, rakennustietoja jne.. Käytössämme on lisäksi monia muita kattavia luokitusperusteita. Tyypillinen kuluttajatutkimuspalveluitamme käyttävä asiakas on kunta tai yliopisto.

Suomen Kyselytutkimus Oy:llä on Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä Väestötietolain (507/1993) mukainen tietolupa saada tutkimustoimintaa varten Väestötietojärjestelmästä (VTJ) erilaisia poimintoja.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.